Pada episode kali ini, Vtuber Tessa menceritakan salah satu bagian dari sejarah Indonesia mengenai berdirinya Kerajaan Majapahit. Berbekal hasil diskusi cerita bersama kawan-kawan peneliti sejarah wacana dan visualisasi animasi, membuat narasi sejarah yang disampaikan Tessa menjadi amat menarik.

Dalam video tersebut, Tessa memulai kisah sejarah melalui latar kemunculan Kerajaan Mongol yang pada zaman dahulu telah menguasai satu per tiga isi dunia. Sebagai kerajaan yang amat besar, sungguh mudah bagi Mongol untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, dikirimlah utusan kerajaan ke sebuah kerajaan di Indonesia kala itu, Singosari, untuk meminta upeti.

Tidak takut dengan tekanan yang dibawa oleh utusan Mongol yang datang ke kerajaan Singosari untuk meminta upeti, raja Singosari pada saat itu, Kertanegara, menolak untuk tunduk dan mempermalukan utusan dari Mongol tersebut. Mengetahui utusannya dipermalukan, Kubilai Khan, penguasa keji Mongol lantas mengirimkan seribu armadanya untuk menyerang Kerajaan Singosari.

Lalu bagaimana langkah yang diambil Kertanegara dalam menghalau invasi dari Mongol demi menyelamatkan kerajaannya? Tonton video milik Vtuber Tessa di bawah ini untuk tahu lebih lanjut, ya!